310Moravský pštros modrý - Štampach František 96b.