Jdi na obsah Jdi na menu

Výstavní podmínky Václavské výstavy 2011

9. 8. 2011

 

Základní organizace ČSCH Strakonice I.

 

pořádá ve svém chovatelském areálu Podsrpenská 339 (za hřbitovem)

dne 23. - 25. zaří 2011 výstavu  králíků,  holubů, drůbeže.

                                    Výstavní podmínky:

-Chovatelé králíků přiloží veterinární osvědčení o očkování proti myxomatóze a moru, nejméně 3 týdny před přemístěním na výstavu. Stáří králíků musí být v souladu s platným vzorníkem a u prodejných zvířat při předávání na výstavu přiloží jejich rodokmen.

Chovatelé holubů předloží veterinární osvědčení, že 14 dní až 6 měsíců před výstavou byli holubi očkováni proti Newcastelské chorobě holubů.

Chovatelé drůbeže předloží veterinární osvědčení, že 14 dní až 6 měsíců před výstavou byli holubi očkováni proti Newcastelské chorobě drůbe

       -Dovoz přihlášených zvířat na výstavu je osobní. Zvířata musí být na výstavu přivezena                     ve čtvrtek  dne 22. září 2011. Příjem zvířat je od 14:00 hod do 19:00 hod.

           -Posuzování zvířat bude provedeno v pátek 23. září 2011 od 8:00hod. Bez přístupu veřejnosti

 -Výstava bude otevřena pro veřejnost v sobotu 24. září od 7:00 hod do 17:00 hod. a v neděli 25. září  od 7:00 hod. do 11:00 hod.

-Každý vystavovatel může přihlásit zvířata do Soutěže o nejlepšího chovatele výstavy“ a to v kategoriích holubů, drůbeže a králíků. Soutěž je nutno označit písmenem S. Místní výstavu je nutno označit písmenem M  V případě, že nebude kolekce označena S, bude zařazena do místní výstavy. V případě, že nebude kolekce označena písmenem K budou zvířata posuzována jako jednotlivci.

è      U  králíků v soutěži o memoriál Jar. Papeže možno přihlásit pouze  čtyřčlenné kolekce         a to 4 sourozenci z jednoho vrhu, či 2+2 sourozenci ze dvou různých vrhů narozených v roce 2010 a registrovaných v ČR. Do místní výstavy králíků lze přihlásit čtyřčlené, tříčlenné kolekce a jednotlivce.

è      Holubi v soutěži se budou vystavovat v kolekcích  po 4 kusech, přičemž kolekci musí tvořit jedinci jednoho plemenného a barevného rázu, v kolekci musí být zařazena minimálně jedna označená holubice, zvířata musí být registrovaná - registračními kroužky.                                  V místní výstavě pouze jednotlivci.

è      Drůbež se bude vystavovat v kolekci 1,2 (VODNÍ DRŮBEŽ 1,1), označená registračními kroužky ČR, v den posuzování bude drůbež posuzována jako dospělá, a je nutno, aby byla drůbež zvážená!

            -U prodejních zvířat musí majitel udat přesnou prodejní cenu do přihlášky.                               - Cena prodejních zvířat bude účtována s 10% přirážkou, kterou hradí kupující.

             -Veškerá zvířata, kromě prodejních, budou vydána až po skončení výstavy v neděli               25. září 2011 od 11:00 hod do 12:00 hod.

            -Výstavnívýbor ručí za správné ustájení, ošetření a krmení zvířat během výsavy.           Veterinární dozor bude zajištěn. -Nemocné zvíře bude karanténováno a vráceno majiteli.

 -Přihlášky je nutno vyplnit hůlkovým písmem a uvádět celým názevem, ne zkratkou k vyřešení případných nesrovnalostí uvádějte telefonní číslo.                                  Přihlášky doručte  do  kanceláře ZO Strakonice I nebo zasílejte na adresu předsedy              Jaroslav Holub, Mánesova 1216, 38601Strakonice,      nebo mail cschstrakonice@seznam.cz

27)               

             Uzávěrka přihlášek je 3. září 2011. Přihlášky po uzávěrce nebudou přijaty.                           Výstavní výbor si vyhrazuje právo provést případné změny v zájmu výstavy.

 

Navštivte internetové stránky ZO ČSCH Strakonice I.

 

www.cschstrakonice.estranky.cz

 

nebo nám napište na e-mail

 

cschstrakonice@seznam.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář