Jdi na obsah Jdi na menu

Výstava o Václavské pouti 2009

10. 7. 2009

Základní organizace ČSCH Strakonice I.

 

pořádá ve svém chovatelském areálu Podsrpenská 339 (za hřbitovem)

dne 26. - 27. zaří 2009 výstavu králíků, holubů, drůbeže

a okrasného ptactva.

 

Výstavní podmínky:

-Zvířata zůčastněná na výstavě musí být vyšetřena nejvýše 3 dny před přemístěním na výstavu a nesmí jevit žádné klinické příznaky onemocnění.

-Chovatelé králíků přiloží veterinární osvědčení o očkování proti myxomatóze a moru, nejméně 3 týdny před přemístěním na výstavu. Stáří králíků musí být v souladu s platným vzorníkem a u prodejných zvířat při předávání na výstavu přiloží jejich rodokmen.

Chovatelé holubů předloží veterinární osvědčení, že 14 dní až 6 měsíců před výstavou byli holubi očkováni proti Newcastelské chorobě holubů.

Chovatelé drůbeže předloží veterinární osvědčení, že 14 dní až 6 měsíců před výstavou byli holubi očkováni proti Newcastelské chorobě drůbeže.

Chovatelé exotického ptactva (papouškovitých) – musí mít potvrzení, že pochází z chovů, ve kterých se v posledních 45 dnech nevyskytla psitakóza.

-Dovoz přihlášených zvířat na výstavu je osobní. Zvířata musí být na výstavu přivezena ve čtvrtek dne 24. září 2009. Příjem zvířat je od 14:00 hod do 19:00 hod.

-Posuzování zvířat bude provedeno v pátek 25. září 2009 od 8:00  hod bez přístupu veřejnosti.

 -Výstava bude otevřena pro veřejnost v sobotu od 7:00 hod do 17:00 hod. a v neděli 27. září od 7:00 hod. do 11:00 hod.

-Každý vystavovatel může přihlásit zvířata do Soutěže o nejlepšího chovatele výstavy“ a to v kategoriích holubů, drůbeže a králíků. Soutěž je nutno označit písmenem S. Místní výstavu je nutno označit písmenem M a dále je nutno označit kolekce.V případě, že nebude kolekce označena S, bude zařazena do místní výstavy. V případě, že nebude kolekce označena písmenem K budou zvířata posuzována jako jednotlivci.

è U králíků budou soutěžit čtyřčlenné kolekce a to 4 sourozenci z jednoho vrhu, či 2+2 sourozenci ze dvou různých vrhů narozených v roce 2009 a registrovaných v ČR. Do místní výstavy králíků lze přihlásit tříčlenné kolekce a jednotlivce.

è Holubi v soutěži se budou vystavovat v kolekcích po 4 kusech, přičemž kolekci musí tvořit jedinci jednoho plemenného a barevného rázu, v kolekci musí být zařazena minimálně jedna označená holubice, zvířata musí být registrovaná - registračními kroužky ČR. V místní výstavě pouze jednotlivci.

è Drůbež se bude vystavovat v kolekci 1,2 (VODNÍ DRŮBEŽ 1,1), označená registračními kroužky ČR, v den posuzování bude drůbež posuzována jako dospělá, a je nutno, aby byla drůbež zvážená!

-U prodejních zvířat musí majitel udat přesnou prodejní cenu do přihlášky zvířat na výstavu.

-Klecné se od vystavovatelů nepožaduje. Cena prodejních zvířat bude účtována s 10% přirážkou, kterou hradí kupující.

 -Veškerá zvířata, kromě prodejních, budou vydána až po skončení výstavy v neděli 27. září 2009 od 11:00 hod do 12:00 hod.

 -Výstavní výbor ručí za správné ustájení, ošetření a krmení zvířat během výstavy, neručí však za ztráty a úhyn během přepravy. Veterinární dozor bude zajištěn.

 -Nemocné zvíře bude karanténováno a vráceno majiteli.

 -Přihlášky je nutno vyplnit hůlkovým písmem a k vyřešení případných nesrovnalostí uvádějte telefonní číslo. Přihlášky doručte do kanceláře ZO Strakonice I. nebo zasílejte na přiložených tiskopisech na adresu jednatele: Jaroslav Kolman, Volyňská 95, 386 01 Strakonice, nebo mail cschstrakonice@seznam.cz

27) 

Uzávěrka přihlášek je 30. srpna 2009. Přihlášky po uzávěrce nebudou přijaty.Výstavní výbor si vyhrazuje právo provést případné změny v zájmu výstavy.