Jdi na obsah Jdi na menu

Výstava 27.-28.9.2008

2. 7. 2008
ZO ČSCH Strakonice I. pořádá ve dnech 27.-28.9.2008 u příležitosti Václavské pouti ve Strakonicích výstavu králíků, holubů, drůbeže a okrasného ptactva v chovatelském areálu Podsrpenská 399-za hřbitovem ve Strakonicích. Výstava bude otevřena pro veřejnost v sobotu od 7 do 17hod a v neděli od 7 do 11 hodin. Informace na mailu. Uzávěrka přihlášek do 31.8.2008. Na požádání pošlu mailem přihlášku. K návštěvě a obeslání výstavy co nejsrdečněji zvou pořadatelé.


Výstavní podmínky:

-Zvířata zůčastněná na výstavě musí být vyšetřena nejvýše 3 dny před přemístěním na výstavu a nesmí jevit žádné klinické příznaky onemocnění.

-Chovatelé králíků přiloží veterinární osvědčení o očkování proti myxomatóze a moru, nejméně 3 týdny před přemístěním na výstavu. Stáří králíků musí být v souladu s platným vzorníkem a u prodejných zvířat při předávání na výstavu přiloží jejich rodokmen.

Chovatelé holubů předloží veterinární osvědčení, že 14 dní až 6 měsíců před výstavou byli holubi očkováni proti Newcastelské chorobě holubů.

Chovatelé drůbeže předloží veterinární osvědčení, že 14 dní až 6 měsíců před výstavou byli holubi očkováni proti Newcastelské chorobě drůbeže.

Chovatelé exotického ptactva (papouškovitých) – musí mít potvrzení, že pochází z chovů, ve kterých se v posledních 45 dnech nevyskytla psitakóza.

-Dovoz přihlášených zvířat na výstavu je osobní. Zvířata musí být na výstavu přivezena ve čtvrtek dne 25. září 2008. Příjem zvířat je od 14:00 hod do 20:00 hod.

-Posuzování zvířat bude provedeno v pátek 26. září 2008 od 8:00 hod bez přístupu veřejnosti.

-Výstava bude otevřena pro veřejnost v sobotu od 7:00 hod do 17:00 hod. a v neděli 28. září od 7:00 hod. do 11:00 hod.

-Každý vystavovatel může přihlásit zvířata do „ Soutěže o nejlepšího chovatele výstavy“ a to v kategoriích holubů, drůbeže a králíků.Soutěž je nutno označit písmenem S. Místní výstavu je nutno označit písmenem M a dále je nutno označit kolekce.V případě, že nebude kolekce označena S, bude zařazena do místní výstavy. V případě, že nebude kolekce označena písmenem K budou zvířata posuzována jako jednotlivci.

  • U králíků do SOUTĚŽĚ může být přihlášena od jednoho chovatele pouze jedna čtyřčlená kolekce jednoho plemenného a barevného rázu a to 4 sourozenci z jednoho vrhu, či 2+2 sourozenci ze dvou různých vrhů narozených v roce 2008 a registrovaných v ČR. Do „ MÍSTNÍ VÝSTAVY KRÁLÍKŮ“ lze přihlásit tříčlenné a čtyřčlenné kolekce i jednotlivce.

  • Holubi v „ Soutěže o nejlepšího chovatele výstavy“ se budou vystavovat v kolekcích po 4 kusech, přičemž kolekci musí tvořit jedinci jednoho plemenného a barevného rázu, v kolekci musí být zařazena minimálně jedna označená holubice, zvířata musí být registrovaná - registračními kroužky ČR.

  • Drůbež se bude vystavovat v kolekci 1,2 (VODNÍ DRŮBEŽ 1,1), označená registračními kroužky ČR, v den posuzování bude drůbež posuzována jako dospělá.

-U prodejních zvířat musí majitel udat přesnou prodejní cenu do přihlášky zvířat na výstavu.

-Klecné se od vystavovatelů nepožaduje. Cena prodejních zvířat bude účtována s 10% přirážkou, kterou hradí kupující.

-Veškerá zvířata, kromě prodejních, budou vydána až po skončení výstavy v neděli 28. září 2008 od 11:00 hod do 12:00 hod.

-Výstavní výbor ručí za správné ustájení, ošetření a krmení zvířat během výstavy, neručí však za ztráty a úhyn během přepravy. Veterinární dozor bude zajištěn.

-Nemocné zvíře bude karanténováno a vráceno majiteli.

-Přihlášky je nutno vyplnit hůlkovým písmem a k vyřešení případných nesrovnalostí uvádějte telefonní číslo. Přihlášky doručte do kanceláře ZO Strakonice I. nebo zasílejte na přiložených tiskopisech na adresu jednatele Jaroslava Kolmana, Čelakovského 1126, 386 01 Strakonice, nebo mail cschstrakonice@seznam.cz

27)

Uzávěrka přihlášek je 31. srpna 2008.Výstavní výbor si vyhrazuje právo provést případné změny v zájmu výstavy.


  


  

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář