Jdi na obsah Jdi na menu

Václavská výstava 2010

26. 7. 2010
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČSCH STRAKONICE I. pořádá ve svém chovatelském areálu Podsrpenská 339 (za hřbitovem) dne 25. - 26. zaří 2010 výstavu králíků, holubů, drůbeže a okrasného ptactva. Výstavní podmínky: -Zvířata zůčastněná na výstavě musí být vyšetřena nejvýše 3 dny před přemístěním na výstavu a nesmí jevit žádné klinické příznaky onemocnění. -Chovatelé králíků přiloží veterinární osvědčení o očkování proti myxomatóze a moru, nejméně 3 týdny před přemístěním na výstavu. Stáří králíků musí být v souladu s platným vzorníkem a u prodejných zvířat při předávání na výstavu přiloží jejich rodokmen. Chovatelé holubů předloží veterinární osvědčení, že 14 dní až 6 měsíců před výstavou byli holubi očkováni proti Newcastelské chorobě holubů. Chovatelé drůbeže předloží veterinární osvědčení, že 14 dní až 6 měsíců před výstavou byli holubi očkováni proti Newcastelské chorobě drůbeže. Chovatelé exotického ptactva (papouškovitých) – musí mít potvrzení, že pochází z chovů, ve kterých se v posledních 45 dnech nevyskytla psitakóza. -Dovoz přihlášených zvířat na výstavu je osobní. Zvířata musí být na výstavu přivezena ve čtvrtek dne 23. září 2010. Příjem zvířat je od 14:00 hod do 19:00 hod. -Posuzování zvířat bude provedeno v pátek 24. září 2010 od 8:00 hod bez přístupu veřejnosti. -Výstava bude otevřena pro veřejnost v sobotu 25. září od 7:00 hod do 17:00 hod. a v neděli 26. září od 7:00 hod. do 11:00 hod. -Každý vystavovatel může přihlásit zvířata do Soutěže o nejlepšího chovatele výstavy“ a to v kategoriích holubů, drůbeže a králíků. Soutěž je nutno označit písmenem S. Místní výstavu je nutno označit písmenem M a dále je nutno označit kolekce.V případě, že nebude kolekce označena S, bude zařazena do místní výstavy. V případě, že nebude kolekce označena písmenem K budou zvířata posuzována jako jednotlivci.  U králíků budou soutěžit čtyřčlenné kolekce a to 4 sourozenci z jednoho vrhu, či 2+2 sourozenci ze dvou různých vrhů narozených v roce 2009 a registrovaných v ČR. Do místní výstavy králíků lze přihlásit tříčlenné kolekce a jednotlivce.  Holubi v soutěži se budou vystavovat v kolekcích po 4 kusech, přičemž kolekci musí tvořit jedinci jednoho plemenného a barevného rázu, v kolekci musí být zařazena minimálně jedna označená holubice, zvířata musí být registrovaná - registračními kroužky ČR. V místní výstavě pouze jednotlivci.  Drůbež se bude vystavovat v kolekci 1,2 (VODNÍ DRŮBEŽ 1,1), označená registračními kroužky ČR, v den posuzování bude drůbež posuzována jako dospělá, a je nutno, aby byla drůbež zvážená! -U prodejních zvířat musí majitel udat přesnou prodejní cenu do přihlášky zvířat na výstavu. -Klecné se od vystavovatelů nepožaduje. Cena prodejních zvířat bude účtována s 10% přirážkou, kterou hradí kupující. -Veškerá zvířata, kromě prodejních, budou vydána až po skončení výstavy v neděli 26. září 2010 od 11:00 hod do 12:00 hod. -Výstavní výbor ručí za správné ustájení, ošetření a krmení zvířat během výstavy, neručí však za ztráty a úhyn během přepravy. Veterinární dozor bude zajištěn. -Nemocné zvíře bude karanténováno a vráceno majiteli. -Přihlášky je nutno vyplnit hůlkovým písmem a k vyřešení případných nesrovnalostí uvádějte telefonní číslo. Přihlášky doručte do kanceláře ZO Strakonice I. nebo zasílejte na přiložených tiskopisech na adresu jednatele: Jaroslav Kolman, Volyňská 95, 386 01 Strakonice, nebo mail cschstrakonice@seznam.cz 27) Uzávěrka přihlášek je 30. srpna 2010. Přihlášky po uzávěrce nebudou přijaty.Výstavní výbor si vyhrazuje právo provést případné změny v zájmu výstavy. Za výstavní výbor
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář